สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

Budgeting Tips in 60 second เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายกิจกรรมบำเพ็ญกุศลจัดพิธีสงฆ์ หรือตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในการจักงานวันศาลปี 64