สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

ขอเชิญรับฟังการอภิปราย เรื่อง "ระบบบริหารงบประมาณ ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม" ในโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการงบประมาณของสำนักงานศาลยุติธรรม
image

ลงทะเบียน      https://shorturl.asia/roExi

ส่งคำถาม        https://shorturl.asia/ocfQn

แบบประเมิน    https://shorturl.asia/rDkdZ


image เอกสารแนบ