Accessibility Tools

สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

ประชาสัมพันธ์ เชิญรับฟังการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง " การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและแนวทางการดำเนินงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน" วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 - 15.30 น. ถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom Meetingimage

* คลิก ลงทะเบียน https://docs.google.com

* คลิก ทำแบบประเมิน และ เเบบทดสอบ https://docs.google.com

รายละเอียด โครงการ กำหนดการ


image เอกสารแนบ