สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

INFO พบกับ Clip การบริหารจัดการความเสี่ยง ตอนที่ 2 ปัญหาหรือความเสี่ยง

คลิกที่ภาพ