สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

งบประมาณน่ารู้ ตอน ครุภัณฑ์ปฏิบัติงาน กรณีทดแทนและแนวทางการบริหารงบประมาณ กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์