สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

คลิปการบริหารจัดการความเสี่ยง ตอนที่ 6 วิธีการจัดการความเสี่ยง