สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

การบริหารความเสี่ยง ตอน ทำไมการบริหารความเสี่ยงจึงสำคัญ
กดทีรูปเพื่อรับชมวิดีโอ