สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget

สำนักแผนงานและงบประมาณ
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2563

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือรายงานสถิติประจำปี พ.ศ. 2563 ทั้งในรูปแบบ E - book หรือ PDF File ตาม link ด้านล่างนี้ หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว รบกวนท่านทำแบบสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักรประจำปี พ.ศ. 2563 โดยคลิ๊กที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSety9RklxbvOgIKnNItlAag97v-SyMOJyEEp-z_-4vAhNgXQQ/viewform

E - BOOK


image เอกสารแนบ