สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget

สำนักแผนงานและงบประมาณ
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

สถิติหมายจับ หมายค้น ตำรวจยื่นคำร้องต่อศาล (มกราคม - กันยายน 2562)
image

image รูปภาพ
image