สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget

สำนักแผนงานและงบประมาณ
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

แนวทางการแก้ไขปรับปรุงรายงานสถิติประจำปี พ.ศ. 2564 ในโปรแกรมติดตามสำนวนคดีศาลชั้นต้น (เฉพาะกลุ่มศาลแพ่ง กลุ่มศาลอาญา กลุ่มศาลอาญาคดีทุจริตฯ กลุ่มศาลจังหวัด และกลุ่มศาลแขวง)

ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูลสถิติคดี ดำเนินการปรับปรุงโปรแกรมรายงานสถิติคดีประจำปีของศาล เพื่อออกรายงานข้อมูลในแบบรายงานสถิติประจำปีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

โดยเริ่มดำเนินการในรอบรายงานของสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ตามแนวปฏิบัติ ดังนี้

  1. ศาลที่ใช้งานโปรแกรมติดตามสำนวนคดีศาลชั้นต้นของสำนักงานศาลยุติธรรม (MS - Access) ให้ปรับแก้ตามคู่มือแนวทางการปรับปรุงโปรแกรมฯ  แนบท้าย
  2. ศาลที่ใช้โปรแกรมที่จ้างบริษัทเอกชนพัฒนา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ประสานงานกับผู้พัฒนาฯ ให้ดำเนินการปรับปรุงโปรแกรมดังกล่าวให้รองรับการทำงานตามรูปแบบที่สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดแล้ว

เบอร์โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

1.หากมีข้อสงสัยการใช้งาน โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสถิติคดี สำนักแผนงานและงบประมาณ สามารถติดต่อได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ส่วนระบบข้อมูลและสถิติ

ศาลในภาค 1 ติดต่อ คุณปลื้ม 082-034-0537

ศาลในภาค 2 ติดต่อ คุณข้าวโพด 086-306-6137

ศาลในภาค 3 ศาลในภาค 4 และศาลในภาค 7 ติดต่อ คุณอาร์ม 095-259-5159

ศาลในภาค 5 ติดต่อ คุณแหม่ม 081-763-1650

ศาลในภาค 6 และ ภาค 9 ติดต่อ คุณปอย 083-001-5385

ศาลในภาค 8, ศาลแพ่งตลิ่งชัน, ศาลแพ่งพระโขนง, ศาลแพ่งมีนบุรี, ศาลอาญาตลิ่งชัน, ศาลอาญาพระโขนง, ศาลอาญามีนบุรี และกลุ่มศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ ติดต่อ คุณโอ๊ต 089-955-1314

ศาลแพ่ง, ศาลแพ่งกรุงเทพใต้, ศาลแพ่งธนบุรี, ศาลอาญา, ศาลอาญากรุงเทพใต้ และศาลอาญาธนบุรี ติดต่อ คุณอ้อ 064-989-2398


2.หากมีข้อสงสัยในการปรับปรุงโปรแกรมติดตามสำนวนคดีศาลชั้นต้น สามารถติดต่อได้ที่

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์

โทร. 02-938-2753  

 


image เอกสารแนบ