สำนักแผนงานและงบประมาณ
Office of Planning and Budget
image

สำนักแผนงานและงบประมาณ

ว 212 (ป) การมอบอำนาจการบริหารงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติงาน กรณีทดแทน สำหรับศาลสูง ศาลชั้นต้นไม่สังกัดภาค และสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

image เอกสารแนบ